kleinsignatuurtje.gif (2891 bytes)


Het is, naar ik vrees, onbegonnen werk om alle door Jeroen Brouwers in (literaire en andere) tijdschriften en kranten gepubliceerde stukken daadwerkelijk te inventariseren, zelfs als  journalistieke stukken als in het soldatenblad Salvo buiten beschouwing worden gelaten.
Laat staan dat het me zou lukken de lijst compleet te krijgen met scans van omslagen en al - maar dat weerhoudt mij niet van de volgende opsomming:

Kentering, 2e jaargang nr. 5, september 1960: De ring (later herzien en hertiteld Dode vrucht)
Aristo, 29e jaargang nr. 8, augustus 1961: Orpheus
Elseviers Weekblad
, 3 oktober 1964: Mikado (geïllustreerd door Eppo Doeve)
Nieuw Vlaams Tijdschrift, 17e jaargang nr. 8/9, 1964: Een slechtzittend maskeradepak
De Nieuwe Stem, 19e jaargang nr. 2, november 1964: De toteltuin
Komma, 3e jaargang nr. 4, 1967: Oom Igor
Komma, 4e jaargang nr. 1, 1968: De Bruid
Partner, Maandblad voor mannen,
nr. 4, 1968: Oom Igor en Veldbloem, een distel
Tirade, 12e jaargang nr. 141, november 1968: Geboorte
Tirade, 13e jaargang nr. 143, januari 1969: En toen allengs Hollands, zuiver Hollands
Tirade, 13e jaargang nr. 145, maart 1969: De riolen van Necropolis
Tirade, 13e jaargang nr. 147, mei 1969: Drie eeuwen gothiek
Tirade, 12e jaargang nr. 148, juni 1969: Meneertje Egmond wil schrijver worden
Kentering, 10e jaargang nr. 6, 1969/1970: Kijk, daar staat mijn naam (Dagboekblad)
Avenue
, Avenue Literair, maart 1970: Stripverhaal (later hertiteld Ego vir)
Soma, nr. 7, mei/juni 1970: Het stadje 's-Hertogenkloten (Dagboekblad)
Bzzlletin, 4e jaargang nr. 30, juli 1970: Jef Geeraerts. Enige scherven
De Vlaamse gids, 54e jaargang nr. 7, juli 1970: Zes pioenrozen
Tirade, 15e jaargang nr. 167/168, mei/juni 1971: voorpublicatie Zonder trommels en trompetten
Avenue België, oktober 1973 La Bohème (later opgenomen in De Exelse testamenten)
Tirade, nr. 200, z.j., verschenen november 1974: Een tafereeltje van Jan Steen
De Revisor, 2e jaargang nr. 5, november 1975: Exitus Huug Pernath
De Revisor, 2e jaargang nr. 6, december 1975: ABN in Vlaanderen en Reitsma betrapt
De Revisor, 3e jaargang nr. 5, oktober 1976: Schrijverij die ons niet meer in geestdrift brengt of Een literaire graf- en puintocht aan de hand van Wim Zaal gevolgd door Een bezoek aan de tandarts. Verlucht met vele illustraties
Maatstaf, 24e jaargang nr. 12, december 1976: J. Weverbergh en ergher
Vrij Nederland, 25 december 1976: J. Weverbergh en ergher (verkorte versie)
De Revisor, 3e jaargang nr. 6, december 1976: 'k Weet niet wie mijn lied zal gedenken
De Revisor, 4e jaargang nr. 4, augustus 1977: Overal stilte. Krekelbosse klaagzangen
Maatstaf, 25e jaargang nr. 10, oktober 1977: Vlaanderen op zijn erghst
Vrij Nederland, 15 oktober 1977: Vlaanderen op zijn erghst (verkorte versie)
De Revisor, 4e jaargang nr. 5, oktober 1977: Beste Revisors. Brief aan de redactie van 'De Revisor'
Tirade
nr. 233, februari 1978: Afscheid. Laatste groet uit Brussel (later verschenen als Nu zing ik de blues)
Tirade, 22e jaargang nr. 235, april 1978: Dirk Ayelt Kooiman en het Amsterdams peil
Tirade, 22e jaargang nr. 236, mei 1978: Kladboek ('Jutje?' 'Ja, Archibald?'/Haartjes op de wervelkolom/Van het hert en de herinnering van Doeschka)
Vrij Nederland, boekennummer, 24 juni 1978:  Literatuur als gids voor het leven
Vrij Nederland, boekennummer, 15 juli 1978: De uitverkoop van Jan Cremer
Tirade, 22e jaargang nr. 237, juni 1978: Kladboek II: De achtervolgers (later hertiteld Daele)
Tirade, 22e jaargang nr. 239, oktober 1978:  Kladboek III: Met D. van Tol naar de bedriegertjes
Humo, 2 november 1978: Antwoord op een enquête
Vrij Nederland, 19 augustus 1978: De Vlaamse Dostojewski en de vergetelheid
Tirade, 22e jaargang nr. 240/241, 1978De Exelse testamenten
Tirade, 23e jaargang nr. 242, januari 1979: Kladboek IV: In de hoop dat hij een brood zal schijten
Tirade, 23e jaargang nr. 244, 1979: Het (p)ikje van meneer Van Tol
NRC Handelsblad, 24 februari 1979: Teirlinck
Vrij Nederland, 3 februari 1979: Karel van de Woestijne en de schoonheid
Vrij Nederland,  3 maart 1979: Multatuli's liefdesbrieven opgeduikeld voor de 'gewone' lezer
Vrij Nederland,  31 maart 1979: De Napoleon van de wasknijpermakerij
Maatstaf, 27e jaargang nr. 4, april 1979: fragmenten uit Fritz Kocher z'n opstellen van Robert Walser, vertaling Jeroen Brouwers
Vrij Nederland, 19 mei 1979: Een standbeeld voor Louis Paul Boon
Tirade, jaargang 23 nr 250, november 1979: De Nieuwe Revisor
Vrij Nederland, 10 november 1979:   Sperma als wegstervende morse
Vrij Nederland
, bijlage, 5 januari 1980: De beroemde onbekende Cyriel Buysse
Snoecks, 56e jaargang, 1980: Vliegen over de slagboom.
De Volkskrant
, 29 maart 1980: Ontmoetingen met Willem Frederik Hermans
Vrij Nederland
, bijlage, 7 juni 1980: Juicht, Belgen, juicht! 
Tirade
, 24e jaargang nr. 257, juni 1980: De papieren lullepijp
Tirade, 24e jaargang nr. 258/259, september/oktober 1980: Voorjaarsmoeheid
Vrij Nederland
, 8 november 1980: Brief aan Boudewijn door Walter van den Broeck
Tirade, 24e jaargang nr. 261: Zelfmoord en literatuur. Aantekeningen bij mijn lectuur I. Maarten 't Hart en de zelfmoord
Tirade, 25e jaargang nr. 262: Literatuur en zelfmoord. Aantekeningen bij mijn lectuur II. De 'trage' zelfmoord
Tirade, 25e jaargang nr.263: Literatuur en zelfmoord. Aantekeningen bij mijn lectuur III. 'Niet omdat ze dood wou zijn...'
Tirade,
25e jaargang nr. 264: Literatuur en zelfmoord. Aantekeningen bij mijn lectuur IV. 'En - wie zal zeggen of...'
Bzzlletin, maart 1981, nr. 84 (HaverSchmidt-nummer): Bijbel en zelfmoord
Tirade, 25e jaargang nr. 265/266, april/mei 1981: Bellen blazen
Maatstaf, 29e jaargang nr. 6, juni 1981: Halbo C. Kool. Eén jaargetijde, in de hel
Tirade, 25e jaargang nr. 267, juni 1981: Vlaamse flaters. De niet begrepen minnaar en de famosissimus doctor
Vrij Nederland, 5 september 1981: Samoerai (over Willem Frederik Hermans)
Tirade, 25e jaargang nr. 269, oktober 1981: Bezonken rood (voorpublicatie)
Vrij Nederland, 31 oktober 1981: De man in de reus. In memoriam Paul Snoek
Maatstaf, 30e jaargang nr. 1, 1982: Jacob Hiegentlich. 'Men liet den Jood niet binnen'
Bzzlletin, april 1982, nr. 95: facsimile van een brief van Jeroen Brouwers aan Roger van de Velde (bij een essay van Eddy van Vliet)
De Zwijger, 1e jaargang nr. 42, 27 oktober 1982:  Rede bij de aanvaarding van de mij toegekende Geuzenprijs 1982
Bzzlletin, september 1982, nr. 98 (Jeroen Brouwers-nummer): De voetstappen die ik nalaat; Hoe ik woon; Es ergo sum
Maatstaf, nr. 2, 1983: 'Het gebied van de stilte'  
Tirade, nr. 286, 1983: Jan Emmens (1924-1971)
Snoecks, 60e jaargang, 1984: De zondvloed (voorpublicatie)
Tirade, 1985, nr. 300: Balikpapan 1947 (voorpublicatie uit De zondvloed).
Nieuw Wereld Tijdschrift
, 2e jaargang, nr. 6, december 1985: fragmenten uit het 'zelfmoorddossier'
Haagse Post, 26 juli 1986: De zwarte zon (over Harry Crosby)
SIC, 1986, 1e jaargang, nr 3: Balikpapan, 1946. Sporen in het water (voorpublicatie uit De zondvloed)
Knack, 7 januari 1987: De geschiedenis van de Leo J. Krynprijs (deel 1)
Haagse Post, 10 januari 1987: De geschiedenis van de Leo J. Krynprijs (gehele artikel)
Knack,14 januari 1987: De geschiedenis van de Leo J. Krynprijs (deel 2)
Nieuw Wereld Tijdschrift, 4e jaargang nr. 1, 1987: Boudewijn in het land van Boudewijn (over Boudewijn van Houten)
Nieuw Wereld Tijdschrift, 4e jaargang nr. 2, 1987: 'Vergeef me dat ik ben geboren'
De Gids, 150e jaargang nr 4/5, mei 1987: voorpublicatie De zondvloed
De Tijd, 14e jaargang nr. 33, 19 augustus 1988: De heksenjacht op Rambo (later opgenomen in De versierde dood)
Nieuw Wereld Tijdschrift, 5e jaargang nr. 6, 1988: 'Waarlijk, de mens leeft in diepe duisternis' (over Ryûnosuke Akutagawa)
De Tijd, 25 november 1988: Het Oostindisch kampsyndroom (over Rudy Kousbroek)
Het oog in 't zeil, 6e jaargang nr. 3, 1989: Het talent voor menselijkheid (over Vsevolod Garsjin)
Nieuwe Revu, 9 maart 1989: Het verdriet van Braunau. Honderd jaar na de geboorte van Adolf Hitler
De Tijd, 18 maart 1988: Holland op z'n bàrst! (over Karel van den Oever)
Vrij Nederland, 25 maart 1989: Het eeuwig verbeiden. Portret van Richard Minne
Nieuw Wereld Tijdschrift, nr. 5, 1992: Woorden met angels, woorden met scharen (over André Baillon)
Maatstaf, nr. 6, 1992: Uit het hiernamaals (over Het Oostindisch kampsyndroom door Rudy Kousbroek)
Bzzlletin, nr 200, november 1992: Notities over de keizerin.
Maatstaf, nr. 9, 1993: Multatuli's 'Hansje'
Maatstaf, nr. 10/11/12, 1993: Honderd jaar na Van Nu en Straks
Bzzletin, nr. 206/207, mei/juni 1993: 'Ze hadden hem tot eredoctor moeten benoemen' (Adolf Hitler en zijn voorafbeeldingen)
HP/De Tijd, 12 november 1993: 'Leven en lijden van een charlatan' (exit Adriaan Venema)
De Morgen, 19 november 1993: 'Leven en lijden van een charlatan' (exit Adriaan Venema)
Elle, (bijlage Verhalen van heimwee en verlangen) 1993: Met de gouden mond (fragment uit De zondvloed)
Bzzlletin, nr. 211/212, december 1993/januari 1994: De laatste muze.
Bzzlletin, nr. 214, maart 1994. Drie protocollen over de zelfverkozen dood
De Morgen, 27 mei 1994: 'Mijn keel orakelt weer zo een Ware Taal...' (het Verzameld Werk van Nico Slothouwer)
Trouw, 7 juli 1994: 'Mijn keel orakelt weer zo een Ware Taal...' (het Verzameld Werk van Nico Slothouwer)
Tirade, nr. 356, januari/februari 1995: Teirlinck, Butor, Mulisch, ik en Minne
Maatstaf, nr. 7, 1995: De filosoof spreekt
Maatstaf, nr. 9/10, 1995: Een terloopse voetnoot
Bzzlletin, nr. 228, september 1995: De dag dat Soekarno stierf.
De Groene Amsterdammer, 15 mei 1996: Ajax (later hertiteld Schande, alleen maar schande)
Ons Erfdeel, nr.3, mei-juni 1996: De "Twintig Vlaamse Koppen" van Hugo Verriest
De Volkskrant, december 1997 - januari 1998: Brieven van Brouwers (columns)
Underground, 2e jaargang nr. 4, mei 1998: Het lied der dwaze bijen
Nieuw Wereld Tijdschrift, zestiende jaargang nr. 5, juni 1999: Al dat papier. De rituelen van de schrijfarbeid
De Morgen,
14 februari 2001: Naaldstil (met illustraties door Jan Vanriet)
De Morgen
(boekenbijlage), 9 mei 2001: Ik doe niet meer mee
Vrij Nederland
, 9 mei 2001:  Ik doe niet meer mee

In 1992/1993 verschenen in De Morgen en in HP/De Tijd enkele artikelen waarvan ik de precieze verschijningsdatum nog niet heb achterhaald. Het gaat om De laatste muze (over Het verkoolde alfabet door Paul de Wispelaere); 'Ik ben hier al geweest' (over Het gat in de wereld door Benno Barnard); 'Niet vechtend tegen molens maar tegen Nolens (over Blijvend vertrek door Leonard Nolens); 'Zo perfect als bellen blazen' (over Duizend-en-drie door Christine D'haen); De muze met het rode potlood (over Anna Christina van der Tak); Willem Elsschot als beduimelde god (over Willem Elsschot, Het Ridderspoor door Johan Anthierens); De dichtgespijkerde kasten van Angèle Manteau (over Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau door Gretha Seghers) en 'Vrijheid is gewoon een ander woord voor niets te verliezen' (ter herinnering aan Janis Joplin).


bibliografie.jpg (1728 bytes)    biografie.jpg (1607 bytes)    ACTUALITEIT.jpg (1867 bytes)    diversen.jpg (1458 bytes)


Deze pagina's zijn gemaakt door:
Eric Geevers
lys.gif (1012 bytes)