Jeroen Brouwresbibliografie


Deze bibliografie werd, eind 2000, in aanzet schaamteloos overgenomen van Jeroen Brouwers' toenmalige eigen Homepage Zutendaal, - maar inmiddels is zij zodanig bijgewerkt, uitgebreid en aangevuld dat mij door Noli Me Tangere is gevraagd of mijn pagina mag worden overgenomen voor Brouwers' huidige website. Ik ben zo trots als een hond met zeven -, afijn, dat moge duidelijk zijn.
Volledigheid wordt vol goede moed nagestreefd; vooralsnog is echter waarschijnlijk geen van de lijsten ècht compleet. Een uitgebreide inventarisatie van de gebundelde essays en verhalen, op boek chronologisch gerangschikt, vindt men
hier.
Andersom vindt men hier een chronologisch op eerste publicatie gerangschikte lijst van Brouwers'artikelen in (literaire) tijdschriften. 
Van de boeken in mijn collectie zijn gescande omslagen te zien door in onderstaande lijst op een onderstreepte titel of drukgang te klikken.
Mijn Brouwersboeken zijn deels verkleurd, door brand aangetast en/of eenvoudigweg stukgelezen, hetgeen aan deze scans ook is te zien: ik heb er van afgezien om dit per computer te camoufleren. Sommige scans werden mij toegestuurd door Arie de Reus en/of door Marnix Coppens (wat er dan uiteraard bij vermeld staat), en ook van Gwennie Debergh kreeg ik de nodige hulp.
Scroll naar beneden voor de titellijst (chronologisch op eerste druk, latere drukgangen vermeld onder de titel) of klik op:

AFZONDERLIJKE PUBLICATIES VARIA EN CURIOSA DOOR BROUWERS VERTAALD
IN VERTALING OVER BROUWERS ROOFDRUKKEN
IN VERZAMELBUNDELS OOK OVER BROUWERS MYSTIFICATIES

Zie ook elders op deze website de pagina's  biografie, links/varia en actualiteiten alsmede diverse subpagina's.


Edith Piaf: lyrische straatmus. Humanitas-boekje nr. 31, Serie 'Idolen en Symbolen', nr. 11.
- Tielt, Den Haag, Uitgeverij Lannoo. 1961, 128 blz. + 4 blz. met foto's.

Van rondeel tot chanson. Ao-reeks, nr. 948.
- Amsterdam, Stichting IVIO 1963, 16 blz.

Couperus. 1863-1963. Ao-reeks, nr. 965.
- Amsterdam, Stichting IVIO, 1963, 16 blz.

Het mes op de keel.
- Grote Marnixpocket, 10. Brussel, Den Haag, Manteau, 1964, 128 blz.

Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
- Eerste druk: Grote Marnixpocket, 27. Brussel, Den Haag, Manteau, 1967, 168 blz.
- Tweede druk: Grote ABC nr. 318. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978.
- Derde druk: 1985.
- Vierde druk: Bulkboek, jg. 14, nr. 153. Amsterdam, Knippenberg, 1985, 64 blz.
- Vijfde druk: Salamander 656. Amsterdam, Em. Querido, 1986, 176 blz.
- Zesde druk: Grote Letter Bibliotheek, 728. Baambrugge, Grote Letter Bibliotheek, 1988, 204 blz.
- Zevende druk: AP-pocketeditie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993, 168 blz.
- Achtste druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2000

De toteltuin. Gevallen van de sfinx.
- Grote Marnixpocket, 39. Brussel, Den Haag, Manteau, 1968, 160 blz.

Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
- Eerste druk: 5de meridiaan. Brussel, Den Haag, Manteau, 1969, 120 blz.
- Tweede, herziene druk in: Mijn Vlaamse jaren, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 324 blz.
- Derde druk: in idem, 1982.
- Vierde druk: Grote ABC nr. 663. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989, 128 blz.

Zonder onderschriften. Een dramatische dialoog.
Dit luisterspel werd op 26 april 1970 uitgezonden door de BRT-radio en, in een andere rolverdeling, op 9 november 1971 door de KRO-radio. Beide versies werden verschillende keren herhaald. In september 1983 nam Toneelgroep Centrum een door Carel Alphenaar gedramatiseerde versie op het repertoire.
- Eerste druk: Antwerpen, Ziggurat, 1980, 16 bladen, 4 bladen etsen.
- Tweede druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983, 64 b1z.

Zonder trommels en trompetten. Een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld.
- Eerste druk: Amsterdam, Brussel, Paris-Manteau,1973, 80 blz.
- Tweede druk in: Mijn Vlaamse jaren , 1978.
- Derde druk: Salamander 518. Amsterdam, Em. Querido,1981, 112 blz.
- Vierde druk in: Mijn Vlaamse jaren: tweede druk 1982.
- Vijfde, herziene druk. Gevolgd door Overal stilte. Grote ABC nr. 60. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, 140 blz.

Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenissen in anekdoten.
- Eerste druk: Synopsis, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975, 262 blz.
- Tweede druk: 1983.
- Derde, uitgebreide druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2001, 475 blz.

Zonsopgangen boven zee.
- Eerste druk: Grote ABC nr. 294. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977, 260 blz.
- Tweede druk: Schrijvers van Nu. Amsterdam, Utrecht, De Arbeiderspers, ECI, 1978.
- Derde en vierde druk: als Grote ABC nr.294. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980.
- Vijfde druk. 1983.
- Zesde druk. 1992.
- Zevende druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2001

Klein leed. Drie verhalen.
- Maasbree, Corrie Zelen, 1977, 64 blz.
- Herdruk in Verhalen en levensberichten en De vervulling.

Mijn Vlaamse jaren. Verhalen, herinneringen, pamfletten, dagboekfragmenten, brieven.
Waarin opgenomen de herdruk van Groetjes uit Brussel en Zonder trommels en trompetten.
- Eerste druk: Privé-domein, nr. 47. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 324 blz.
- Tweede druk: 1982.

Het verzonkene.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979, 148 blz.
- Tweede en derde druk: 1980.
- Vierde druk: 1983.
- Vijfde, herziene druk: als Grote ABC nr. 635. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, 96 blz.
- Zesde druk: 1992.
- Zevende druk in: De Indië-romans, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 976 blz.
- Achtste en negende druk in: De Indië-romans, tweede en derde druk: 1993.
- Tiende druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2001.

Kladboek. Polemieken Opstellen Herinneringen.
- Eerste druk: Synopsis. Amsterdam, De Arbeiderspers,1979, 212 blz.
- Tweede druk: 1979.

De Nieuwe Revisor. Tirade 250.
- Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979, 96 blz.
- Herdruk in Kladboek 2. De bierkaai.

De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
- Eerste druk: Synopsis. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980, 280 blz.
- Tweede druk: 1986.

Et in Arcadia ego. Zang voor mijn haan die dood is
Bibliofiele uitgave.
- Rotterdam, Bibert, 1981, 32 blz.
- Herdrukken in Verhalen en levensberichten en in De vervulling.

Bezonken rood.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981, 132 blz.
- Tweede en derde druk: 1981.
- Vierde en vijfde druk: 1982.
- Zesde druk: 1983.
- Zevende druk: 1984
- Achtste druk: 1985.
- Negende druk: 1987.
- Tiende en elfde druk: Grote ABC nr. 615, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988.
- Twaalfde en dertiende druk: 1990.
- Veertiende druk: Grote Lijsters. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991, 144 blz.
- Vijftiende druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992.
- Zestiende druk in: De Indië-romans. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 976 blz.
- Zeventiende druk: AP-Pocketeditie. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993.
- Achttiende druk in: De Indië-romans, tweede druk, 1993.
- Negentiende druk in: De Indië-romans, derde druk, 1993.
- Twintigste druk: jubileumeditie, 1994.
- Eenentwintigste druk, als Grootletter-uitgave, 1e druk Grootletter: Den Haag, Uitgeverij XL, 1995.
- Tweeëntwintigste druk: 1997.
- Drieëntwintigste druk: 1998.
- BulkBoek-editie, jrg. 27, nr. 255, Amsterdam,  Bulkboek b.v., 1998.
- Vierentwintigste druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2000, 125 blz.
- Vijfentwintigste druk, ECI-editie in de serie Bibliotheek van de Twintigste Eeuw: Vianen, ECI/Uitgeverij Areopagus, 2002, 125 blz.
- Zesentwintigste druk, Contact, Pandora Pockets, 2002, 152 blz
- Zevenentwintigste druk, Den Bosch, Malmberg; Wommelgem, Van In, boektoppers-serie, 2002, 103 blz.

De spoken van Godfried Bomans.
- Synthese. Stromingen en Aspecten. Amsterdam, De Arbeiderspers, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982, 140 blz.
- Herzien en aangevuld herdrukt als De wereld van Godfried Bomans.

Alleen voor Vlamingen.
- Zutphen, Ad ten Bosch, 1982, 56 blz.
- Herduk in Vlaamse leeuwen.

Es ergo sum. 
Bibliofiele uitgave.
- Zutphen, Ad ten Bosch, 1982, 8 b1z. + 5 bladen facsimile's van het handschrift.
- Herdruk (zonder de bladen facsimile) in Het vliegenboek.

Verhalen en levensberichten.
Gedeeltelijke herdruk van Het mes op de keel en De toteltuin plus integrale herdruk van Klein leed en Et in Arcadia ego.
- Eerste druk: Grote ABC nr. 435. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983, 272 blz.
- Tweede druk: 1983.

De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
- Eerste druk: Synopsis.Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983, 534 blz.
- Tweede t/m vierde druk: 1984.

Winterlicht. Een vergeetboek.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984, 216 blz.
- Tweede druk: 1984.
- Derde druk: Rainbow Pocketboek 116, Amsterdam, Uitgeverij Maarten Muntinga, 1992, 224 blz.
-Vierde druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2002, 203 blz

De levende stilte van Stig Dagerman. Essay.
- Eerste druk: Amsterdam, Meulenhoff, 1985, 40 blz.
- Tweede druk: 1986.

De sprong.
- Gelderse Cahiers. Arnhem, Nova Zembla, Gelderse Culturele Raad, 1985, 84 blz.
- In iets gewijzigde vorm geïntegreerd in De zondvloed.

Hij is reeds aan de overzijde. Necrologieën van schrijvers. Samengesteld en ingeleid door Jeroen Brouwers.
- Amsterdam/Brussel, Thomas Rap, 1985, 250 blz.

Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910.
- Open Domein nr.15. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986, 220 blz.

Miniatuur van wanhoop
Bibliofiele uitgave.
- Amsterdam, De Lange Afstand, 1987, 4 b1z.

Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek.
- Schoten, Houtekiet, 1987, 400 blz.
- Bekorte, deels herwerkte herdruk (in een band met deel 2) als Kroniek van een karakter.

De schemerlamp van Hélène Swarth. Hoe beroemd zij was en in de schemer verdween.
- Amsterdam, Joost Nijsen, 1987, 68 blz.

Kroniek van een karakter. Deel II. 1982-1986. De oude Faust.
- Schoten, Houtekiet, 1987, 448 blz.
- Bekorte, deels herwerkte herdruk (in een band met deel 1) als Kroniek van een karakter.

Sire, er zijn geen Belgen.
- Amsterdam, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1988, 60 blz.
- Herduk in Vlaamse leeuwen.

De zondvloed.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, 764 b1z.
- Tweede t/m vierde druk: Grote ABC nr. 634. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, 762 blz.
- Vijfde druk: 1989.
- Zesde druk: 1991.
- Zevende druk in: De Indië-romans, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992
- Achtste druk in: De Indië-romans. Tweede druk, 1993.
- Negende druk in: De Indië-romans. Derde druk, 1993
- Tiende druk: Contact, Pandora Pockets, 2000, 796 blz.

De versierde dood. Een dossier over zelfmoordclubs, Russische roulette, zelfmoordspelen, en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood.
- Eerste druk: Nijmegen, Cadans, 1989, 120 blz.
- Tweede, herziene druk: Contact, Pandora Pockets, 1994, 198 blz.

Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
- Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1989, 72 blz.
- Herdruk in Het vliegenboek.

Zomervlucht.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990, 312 blz.
- Tweede druk: Grote ABC nr. 715. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990.
- Grootletter-uitgave: 1e druk Grootletter, Den Haag, Uitgeverij XL, 1995.
- Derde druk: maart 2003.

Anaïs Anaïs.
- Amsterdam, Magazijn de Bijenkorf, 1991, 64 blz.
- Herdruk in De vervulling.

Het vliegenboek. Kladboek 3. Autobiografische en andere opstellen over schrijvers, uitgevers, de dood, oorlog, syndromen, etc.
- Waarin opgenomen De levende stilte van Stig Dagerman; Sire, er zijn geen Belgen en Het tuurtouw.
- Grote ABC nr. 783. Amsterdam, De Arbeiderspers,1991, 456 blz.

De Indië-romans.
Waarin opgenomen Het verzonkene, Bezonken rood en De zondvloed.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 976 blz.
- Tweede en derde druk: 1993.

Kroniek van een karakter.
Bekorte, deels herwerkte editie van eerder in twee delen uitgegeven brevarium.
- Privé-domein, nr. 183. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 392 blz.

Het is niets.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993, 152 blz.
- Tweede druk: 1993.

'Naakt in verblindend licht'. Over Daniël Robberechts.
Tekst van de derde Louis Paul Boonlezing, gehouden op 24 september 1993 in het Elzenveld te Antwerpen.
- Tilburg, Tilburg University Press, 1993, 32 blz.
- Herdruk in Kladboek 4. Het circus der eenzaamheid, in Vlaamse leeuwen,  en in De zwarte zon.

Twee verwoeste levens. De levensloop en de dubbelzelfmoord van Elize Baart (1854-1879) en Bastiaan Korteweg (1849-1879).
- De Nieuwe Engelbewaarder, 4. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 1993, 100 blz.

De vervulling.
Monoloog, waarvan de televisiebewerking werd uitgezonden door de IKON, 1993.

Steeds dezelfde zon.
Toespraak, gehouden op 4 mei 1994 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorafgaand aan de dodenherdenking om acht uur.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1994, 13 blz.

Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen. Studies. Reacties.
Waarin opgenomen de herdruk van 'Naakt in verblindend licht'.
- Amsterdam, De Arbeiderspers 1994, 196 blz.

De vervulling gevolgd door de kleine dood
Bibliofiele uitgave.
- Eerste druk: Landgraaf, Herik, 1994, 27 blz.
- Tweede druk 1994.
- Herdruk in De vervulling.

Vlaamse leeuwen.  
Waarin opgenomen  Sire, er zijn geen Belgen, Alleen voor Vlamingen, en 'Naakt in verblindend licht'.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, oktober 1994, 508 blz.
- Tweede druk: 1995.

Oefeningen in nergens bijhoren. De schrijver en filosoof Jean Améry 1912-1978.
- Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 1995, 45 blz. + 16 blz. foto's.
- Herduk (zonder foto's) in De zwarte zon.
Ook verkrijgbaar in combinatie met Schuld en boete voorbij van Jean Améry.

Adolf & Eva & de Dood.
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1995, 151 blz.
- Tweede druk: 1995.
- Derde druk: Amsterdam, Contact, Pandora Pockets, 1999, 169 blz.

Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel.
Bijdrage aan zijn biografie.
- Amsterdam/Antwerpen, Atlas 1996, 155 blz.

De vervulling. De mooiste verhalen.
Bevat integrale herdruk van Klein leed, Anaïs Anaïs en De vervulling gevolgd door de kleine dood.
- Amsterdam, Contact, Pandora Pockets, 1996, 151 blz.

Feuilletons. Proefnummer, zomer 1996.
- Zutendaal, Noli me tangere, onder protectoraat van uitgeverij Atlas - Amsterdam/Antwerpen 1996, 123 blz.

Feuilletons. Extra Edietzie, herfst 1996.
- Zutendaal, Noli me tangere, onder protectoraat van uitgeverij Atlas - Amsterdam/Antwerpen 1996, 162 blz.

Kilometer(s)
Bibliofiele uitgave.
- Utrecht, René Hesselink, Hinderickx en Winderickx, 1996. 9 blz.
- Herduk in Terug Thuis.

De rode telefoon. Uit mijn imaginaire memoires, geheime dagboeken, polemische blocnotes, anekdotische convoluten en andere bronnen.
Bij de zestigste verjaardag van Jozef Deleu.
- Leuven, Halewyck 1997, 108 blz.

De zondvloed. Uitgegumde fragmenten. Voorzien van zeefdruk en vignetten van Joost Veerkamp.
- Nederlandse Vereniging voor Druk- en Boekkunst, 1997.

In memoriam Patris.
Bibliofiele uitgave. 
- Statenhofpers, 1997, 1 blz.

Feuilletons. Satans potlood. Verhalen en verhandelingen, zomer 1997.
- Zutendaal, Noli me tangere onder protectoraat van uitgeverij Atlas -Amsterdam/Antwerpen, 1997, 146 blz.

Feuilletons. Alles is iets, lente 1998.
- Zutendaal, Noli me tangere onder protectoraat van uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1998, 116 blz.

De verliefden
Bibliofiele uitgave.
- De Veerpers, Amsterdam 1998. 13 blz
- Herduk in Terug Thuis.

Een beroemde naamgenoot.
Bibliofiele uitgave, verschenen tijdens de feestelijke openingsmanifestatie van KALANDAR, Stichting voor Cultuurhistorische Projecten.
- Den Haag, De Ammoniet, 1998, 5 blz. .

Feuilletons. Terug thuis. Verhalen, leerervaringen, voetnoten; winter 1998.
Bevat herdruk van Kilometer(s) en De verliefden.
- Zutendaal, Noli me tangere onder protectoraat van uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1998, 175 blz.

De zwarte zon. Essays over zelfmoord en literatuur in de twintigste eeuw.
Bevat herdruk van De levende stilte van Stig Dagerman, Ofeningen in nergens bijhoren en 'Naakt in verblindend licht'.
- Amsterdam/Antwerpen, Atlas,1999, 272 blz.

Kalenders.
Bibliofiele voorpublikatie uit Geheime kamers ter gelegenheid van de tentoonstelling Al dat papier.
- Antwerpen, Demian, 1999

De wereld van Godfried Bomans.
Herziene en aangevulde herdruk van De spoken van Godfried Bomans.
- Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2000, 185 blz

Utopia.
Tweetalige uitgave; het Nederlandse deel verscheen in het 'proefnummer' van Feuilletons, de Servo-Kroatische vertaling is van Olivera Petrovic.
- Uitgeverij Ex Liberis, Belgrado. 2000.

Op de Middelburgse kermis.
Bibliofiele uitgave ter ere van de zestigste verjaardag van Jan Keijser, met een tekening van Ursula Heerma.
- Utrecht, Hinderickx & Winderickx, 2000.

Geheime kamers.
- Eerste druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2000, 492 blz.
- Tweede en derde druk: 2000.
- Vierde t/m achtste druk: 2001.
- Negende druk, 1e druk Gootletter (gebaseerd op de vierde druk): Den Haag, Uitgeverij XL, 2001.
- Tiende t/m dertiende druk: 2001.
- Veertiende en vijftiende druk: 2002.
- Zestiende t/m achttiende druk: 2003, 2004.
- Negentiende druk, Contact, Pandora Pockets, 2004, 488 blz

Papieren levens. Feuilletons 6.
- Zutendaal, Noli me tangere onder protectoraat van Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2001, 197 blz.

Palingen.
Tweetalige bibliofiele uitgave; de Servo-Kroatische vertaling van het fragment uit Het is niets is van Olivera Petrovic.
- Uitgeverij Ex Liberis, Belgrado. 2002; oplage 21 exemplaren.

Het leven, de dood. Verhalen.
Bundeling van twaalf verhalen rondom de thema's liefde, literatuur en dood, waaronder de novelle Zonder trommels en trompetten.
- Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2003, 267 blz.
- 1e druk Gootletter (gebaseerd op de eerste druk): Den Haag, Uitgeverij XL, 2004, 333 blz.

Stoffer & blik.. Herinneringen aan een periode (1964-1970)
- Eerste druk: Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2004, 237 blz.

De schemer daalt.. Slenteren door mijn boekenkast. Feuilletons 7
- Eerste druk: Zutendaal, Noli me tangere, onder protectoraat van uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, 235 blz.



BROUWERS VERTAALD chronologisch op Nederlandse titel

Schubben, fragment uit het verhaal Thijmen Hoolwerf.
- vertaald in het Duits, verschenen als Schuppen in Merburger Blätter (1967) en in Texte & Marginalien (1968).

Een zeldzaam gaaf een ongehavend exemplaartje, hoofdstuk uit Joris Ockeloen en het wachten.
- vertaald in het Duits, verschenen als Ein seltenes heiles und unbeschädigdes Exemplar in Egoist 15, 1968.

De Bruid, uit De toteltuin.
- vertaald in het Engels, verschenen als The bride in Delta, a review of arts life and thought in the Netherlands, winter 1971-1972.

Drie eeuwen gothiek, uit Groetjes uit Brussel
- vertaald in het Spaans, verschenen als Tres siglos de arte Gotico in Républica de las Lettras #3, 1988.

Contemporary Fiction of the Low Countries, compiled and introduced by Jaap Goedegebuure and Anne Marie Musschoot.
Engelse vertaling van Hedendaagse Nederlandse prozaschrijvers; met fragment van Bezonken rood, zie verder 'over Brouwers'.
- Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1991.

Zonder trommels en trompetten
- vertaald in het Servokroatisch, verschenen als Bez bubnjeva i truba (auteursnaam gespeld als Jerun Brauers), Novi Sad, Prometej, 1999.

Het verzonkene
- vertaald in het Frans, verschenen als L'éden englouti, Paris, Gallimard, 1998.

Bezonken rood
- vertaald in het Duits, verschenen als Versunkenes Rot, Zürich, Nagel u. Kimche, 1984, 140 blz.
- herdruk: Serie Piper, Band 545. München, Zürich, Piper, 1988, 144 blz.
- vertaald in het Zweeds, verschenen als Bottensats, Bromma, Fripress Bokförlag, 1984, 144 blz.
- vertaald in het Deens, verschenen als Rødt bundfald, København, Gyldendal, 1985, 116 blz.
- vertaald in het Frans, verschenen als Rouge décanté, Paris, Gallimard, 1995.
- herdruk: Paris, Club France Loisirs, 1995.
- herdruk: Paris, Editions Gallimard, 1997. (Collection Folio 2967)
- vertaald in het Roemeens, verschenen als Rosu ucigas. Boekarest, Univers, 1997
- vertaald in het Engels, verschenen als Sunken Red, New York, New Amsterdam Books, 1988
- vertaald in het Engels, verschenen als Sunken Red, Londen, Peter Owen Books, 1990.
- herdruk: (paperback, 20th Century Lives): 1991.
- vertaald in het Servo-Kroatisch, verschenen als Prigušeno crveno (auteursnaam gespeld als Jerun Brauers), Novi Sad, Prometej, 1993, 126 blz.
- vertaald in het Italiaans, verschenen als Rosso decantato, Ila-Palma, 1998.
- vertaald in het Turks (uit het Frans), verschenen als Damitilmis kirmizi, Istanbul, Iletisim, 1998.
- vertaald in het Slowaaks, integraal verschenen als Popraskana cerven in Revue Svetovej Literatury, 36e jaargang  nr. 1, 2000.**
- vertaald in het Japans, verschenen als (Van rechts naar links lezen!), Tokio, Suseisha, 'les éditions de la rose de vents', 2001.

Sire, er zijn geen Belgen.
- beginfragment vertaald in het Hongaars, verschenen als Felség, belgak nincsenek in Magyar Lettre nr. 32, p. 40 - 41, 1999

Utopia.
Verscheen als tweetalige uitgave: Nederlands/Servo-Kroatisch.
-Uitgeverij Ex Liberis, Belgrado, 2000

Palingen.
Verscheen als tweetalige uitgave: Nederlands/Servo-Kroatisch.
- Uitgeverij Ex Liberis, Belgrado, 2002
Verscheen vertaald in het Frans, als Anguilles, in de bloemlezing Littérature en Flandre, 33 auteurs contemperains
-
Bordeaux, Le Castor Astral, 'Escales du Nord', 2003, 290 blz.

Geheime kamers.
- vertaald in het Duits, verschenen als Geheime Zimmer, München, Deutsche Verlags-Anstalt, 2002, 432 blz.

Satans potlood
- Titelverhaal vertaald in het Frans en verschenen als Le Crayon de Satan in La Nouvelle Revue Française no. 564
- Paris, Gallimard, 2003

 

Zonder onderschriften werd vertaald in het Engels, als Without Subtitles: a dramatic dialogue, 1999.
In 2001 staat deze versie op het programma van de Playwrights' Center Chicago (directed and produced by Sorin Brouwers); scroll voor meer gegevens hierover op de pagina Actualiteiten.

 

ROOFDRUKKEN

Een slecht zittend maskeradepak.
- Antwerpen, Het Kanon, 1982, 20 blz  (oplage: 17 genummerde exemplaren).

Vaart allen wel.
- Antwerpen, Het Kanon, 1983, 12 blz  (oplage: 30 exemplaren).

De gedetineerde. Door Wole Soyinka. Originele titel Der Detinierte, vertaald door Jeroen Brouwers.
- zonder plaats, zonder naam, 1983; bestaande uit 32 door de KRO gefotocopieerde hoorspelpagina's.
De datum van uitzending was 7 januari 1983. (oplage: 8 exemplaren).

 

VARIA & CURIOSA  waaronder redactioneel werk, voor- en nawoorden, ghostwriting, catalogi etc.

Nacht? zei de zon, nooit van gehoord. Door Karel Jonckheere. Samengesteld door Jeroen Brouwers die onder de titel De vlieg en de bokshandschoenen een inleiding schreef.
- Marnixpocket. Brussel, Den Haag, Manteau, 1967, 80 blz.

Werk van nu 3. Nederlandse auteurs. Samengesteld (en ingeleid) door Jeroen Brouwers.
Waarin opgenomen: Veldbloem, een distel.
- Marnixpocket. Brussel, Den Haag, Manteau, 1968, 199 blz.

Jaar in jaar uit. Dertig jaar Manteauboeken 1938-1968.
Volledig overzicht van alle uitgaven van Manteau tot dan, verzorgd door Jeroen Brouwers.
- Brussel/Antwerpen/'s-Gravenhage, Manteau, 1968.

Werk van nu 4. Samengesteld (en ingeleid) door Jeroen Brouwers.
Bevat een tekst van Jeroen Brouwers over Johan Rham, niet opgenomen in de inhoudsopgave.
- Marnixpocket. Brussel, Den Haag, Manteau 1969, 159 blz.

Schrijvers in de spiegel. Balans 1971.
Met als bijdrage van Brouwers: Ik in de spiegel (acrostichon).
- Brussel/Den Haag, Paris-Manteau, 1971, 67 blz.

De roep van de tokèh. brokjes indies jeugdsentiment. Door Peter Andriesse.
Citaat uit De toteltuin van Jeroen Brouwers als motto.
- Amsterdam-Brussel, Paris-Manteau, 1972, 85 blz.

Manteau-auteurs scheren hun zwarte schapen.
Met als bijdrage van Brouwers: Ik heb een hekel aan....
- Brussel/Den Haag, Paris-Manteau, 1973, 44 blz.

Ufo's in Oost en West - deel 1: Vliegende schotels, een nieuwe visie. Door Ion Hobana en Julien Weverbergh.
- Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes b.v., 1972, 268 blz
Ufo's in Oost en West - deel 2: Vliegende schotels boven het oostblok. Door Ion Hobana en Julien Weverbergh. 
- Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes b.v., 1972, 336 blz.
Ghostwriterschap van Brouwers is onderwerp van polemiek in J. Weverbergh en ergher: zie hier

Tien brieven rondom liefde en dood. Door Jef Geeraerts. Vijfde brief rondom liefde en dood gericht tot Deibler
was oorspronkelijk gericht aan Jeroen Brouwers.
- Brussel, Den Haag, Manteau 1975, 150 blz.

Informatie over leven en werk van Harry Mulisch samengesteld (en ingeleid) door Jeroen Brouwers.
- Profielreeks. Brussel, Den Haag, Manteau 1976.

't Zal je gezegd worden.Venijn en vitriool, schimpscheuten en schofferingen, uit heden en verleden.
Samengesteld door W.F. & W.A. Buddingh'.
Bevat enkele korte citaten van Brouwers (uit De papieren lullepijp), overigens zonder enige context geciteerd.
- Amsterdam, Van Gennip, 1983, 82 blz.

Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
Waarin opgenomen de bijdrage van Jeroen Brouwers: Gelderland/de Achterhoek.
- Amsterdam, Em. Querido, 1982.
- Tweede, verbeterde druk: Amsterdam, Em. Querido, 1983.

Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Samengesteld door Adriaan van Dis en Tilly Hermans.
Waarin opgenomen: een fragment uit Zonder trommels en trompetten, onder de (redacteurs-)titel De grote Delftse roman.
- Amsterdam, Meukenhoff, 1982, 448 blz.

De zelfgekozen dood - de problematiek en de hulpverlening. Onder redactie van René Diekstra.
Wetenschappelijke beschouwingen uit pychologisch, psychiatrisch en sociologisch oogpunt.
Hierin opgenomen Jeroen Brouwers' essay Het gebied van de stilte.
- Baarn, Uitgeverij Ambo bv, 1983, 263 blz.

Papier. Catalogus bij tentoonstelling van werk van Karel Martens.
Waarin opgenomen de gelijknamige bijdrage van Jeroen Brouwers.
- Nijmegen, Commanderie van St. Jan, 1985.

Getekende Schrijvers. Schrijversportretten door tekenaar/illustrator Siegfried Woldhek, met als voorwoord van Jeroen Brouwers Siegfreud Woldhek.
Ook Brouwers werd door Woldhek geportretteerd.
- 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1986, 80 blz.

Literaire agenda 1988 - Geld en letteren. Onder redactie van Martin van Amerongen, Boudewijn Büch en Adriaan van Dis.
School- en studieagenda, waarin opgenomen Polemiseren (brief van Jeroen Brouwers aan Jaap Goedegebuure, uit Kroniek van een karakter deel 1).
Ook staan door de hele agenda literaire citaten die betrekking hebben op 'geld en letteren'; ook Brouwers-citaten: bij dinsdag 9 februari een citaat uit Het verzonkene, bij 14 juli nogmaals een citaat uit een brief aan Jaap Goedegebuure.
- Utrecht, Kwadraat/Amsterdam, Tabula, 1988, 256 blz.

Schrijversgezichten. Dertig auteursportretten gefotografeerd door Geert Kooiman.
Ook de foto, met beknopte bio- en bibliografie, van Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1990, 135 blz.

Een doodeenvoudig man. Door André Baillon (vertaling Frans Denissen en Hilda Rits).
Nawoord van Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994, 176 blz.

De gevoelige plaat. Literair album. Samengesteld door Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich.
Fotoboek (met begeleidende teksten) rond de thema's 'jeugd', 'debuut', 'lotgenoten', 'buitenkant'.
Foto's en teksten aangeleverd door Jeroen Brouwers en 99 anderen.
- Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1995, 243 blz.

Jan Biorix. Door Jan Walravens.
De herduk van dit in oorsprokelijk in 1965 door Manteau uitgegeven boek heeft een inleiding van Jeroen Brouwers.
- Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 1998, 207 blz.

Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys.
Met een bijdrage van Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Em. Querido, 1998

De Republiek der Nederlanden. Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie. (Red. Tom Rooduijn)
Met een bijdrage van Jeroen Brouwers (Oranje haat literatuur, ook in uitgebreidere vorm verschenen in Feuilletons, 1997).
- Amsterdam, De Bezige Bij, 1998, 203 blz.

Al dat papier.
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het antiquariaat Demian, Antwerpen, met bijdrage (met dezelfde titel) van Jeroen Brouwers.
- Antwerpen, Demian, 1999.

Wie begrijpt ooit wat?
Een verzameling uitspraken van Jeroen Brouwers, samengesteld door Gerd de Ley.
- Baarn, De Prom, 2001, 79 blz.

Uit de collectie van Angèle barones Manteau. Catalogus bij de door antiquariaat Aioloz georganiseerde veiling.
Ter veiling aangeboden o.a. brieven van Brouwers en boeken van Brouwers met opdracht aan Angèle Manteau.
Catalogus geïllustreerd met enkele facsimiles van deze opdrachten.
- Leiden, Antiquariaat Aioloz, 2001, 64 blz.

Epitaaf voor Dirk De Witte. Door Andries Van den Abeele.
Van den Abeele citeert, met toestemming van Brouwers, uit De laatste deur in dit gedenkschrift voor een studievriend.
- Brugge, Uitgeverij Walleyn Graphics, 2002, 127 blz.
Genummerde oplage van 500 exemplaren.

 

IN VERZAMELBUNDELS e.d.

Literair accoord 11. Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1967.
Waarin opgenomen: Oom Igor..
- Utrecht, Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1968, 192 blz.

100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk.
Waarin opgenomen: Kijk, daar staat mijn naam. Dagboekblad.
- Zeist, Uitgeverij N.I.B., 1970, 344 blz; eveneens uitgegeven als paperback.

Verhaal nog es wat... samengesteld door Wim Hazeu.
Waarin opgenomen: Stripverhaal (later hertiteld: Ego vir)
- Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1973, 210 blz..

Tirade 200 (5-dubbel jubileumnummer in boekvorm).
Waarin opgenomen: Een tafereeltje van Jan Steen.
- Amsterdam, G. A. van Oorschot, 1975, 762 blz

Privé domein - Schrijvers over zichzelf. Samengesteld door Th. A. Sontrop en Martin Ros.
Waarin opgenomen: Zelfportretje met vlakgom.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 197 blz.

Literair akkoord 22. Een keuze uit bijdragen verschenen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschriften van het jaar 1978.
Waarin opgenomen: Daele.
- Utrecht, Antwerpen, A.W. Bruna & Zoon, 1979, 155 blz.

Nieuwe verhalen en andere mededelingen uit de jaren zeventig gekozen en ingeleid door Aad Nuis.
Waarin opgenomen een fragment uit Overal stilte, Krekelbosse klaagzangen.
- Amsterdam/Brussel, Elsevier-Manteau, 1979, 183 blz.

Snoecks 80.
Waarin opgenomen: Vliegen over de slagboom.
- 's-Gravenhage, Gent, Nijgh & Van Ditmar, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1979.

Het kind dat wij waren.
Waarin opgenomen: Mikado.
- Vroom en Dreesman/Querido, 1980, 210 blz.

Rose verhalen.
Waarin opgenomen: Een tafereeltje van Jan Steen
- Amsterdam, Arbeiderspers, 1981, 246 blz.

InDruk 83 Wat schrijvers schrijven.
Waarin opgenomen: Ultima Thule. (Uit Het verzonkene)
- Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek/Uitgeverij Agathon, Breda, 1982, 160 blz.

Kritisch nabeeld. Beschouwingen over het werk van Harry Mulisch. Samengesteld door Hans Düting.
Waarin opgenomen: Es ergo sum.
- Baarn, Uitgeverij Ambo/De Prom, 1982, 392 blz.

Over Maarten 't Hart. Beschouwingen en interviews (onder redactie van Johan Diepstraten).
Waarin opgenomen: Literatuur als gids voor het leven.
- eerste druk: 's-Gravenhage, BZZTÔH, 1981.
- tweede,uitgebreide druk: id., 1982.

Jan Campertprijzen 1983
Waarin opgenomen: Twee vaderlanden, twee karakters
- 's-Gravenhage, BZZTÔH, 1983.

Snoecks 84
Waarin opgenomen: De zondvloed (voorpublicatie).
- Oisterwijck, Snoeck Nederland, 1983.

De kat in de boekenkast. Nederlandse schrijvers over katten.
Waarin opgenomen een fragment uit Zonder trommels en trompetten.
- Meulenhoff Pocket Editie. Amsterdam, Meulenhoff, 1984, 150 blz

26 nieuwe verhalen.
Waarin opgenomen: De telefoon (een fragment uit De zondvloed)
- Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. (1984), 325 blz.

De geneugten van de roem.
Waarin opgenomen: Eerbetoon (een fragment uit Winterlicht).
- Meulenhoff Pocket Editie. Amsterdam, Meulenhoff, 1985, 143 blz.

Tirade 300. Jubileumnummer (in boekvorm).
Waarin opgenomen: Balikpapan 1947 (een fragment uit De zondvloed).
- Amsterdam, G. A. van Oorschot, 1985, 468 blz.

Waanzin & vervreemding. Een bloemlezing moderne verhalen.
Waarin opgenomen: Oom Igor.
- Amsterdam, Bert Bakker, 1986, 271 blz.

't Is vol van schatten hier... Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum.
Waarin opgenomen: Hélène Swarth 1859-1941.
- Amsterdam, 's-Gravenhage, De Bezige Bij, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1986.

28 nieuwe verhalen.
Waarin opgenomen: Balikpapan 1947. Sporen in het water (een fragment uit De zondvloed).
- Amsterdam, De Arbeiderspers, z.j. (1987), 339 blz.

Bokelf.
Waarin opgenomen: Uren bij het theelicht (over Karel van het Reve)
- Schoten, Hadewijch N.V. 1987, 240 blz

Geen vuur te heet. Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander.
Waarin opgenomen een fragment uit Joris Ockeloen en het wachten.
- Amsterdam, Em. Querido, 1987, 204 blz.

Teruggedaan. 51 bijdragen voor Harry G.M. Prick t.g.v. afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
Bijdrage van Jeroen Brouwers: 'Toen werd ik wakker'. Een en ander over de dromen en occulte ervaringen van Hélène Swarth.
- 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988.

Muzikaal verhaal. Muziek in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door Inez van Eijk.
Waarin opgenomen: Voetnoten. (Fragment uit Het verzonkene)
- Houten, Agathon, 1988, 167 blz.

De knuppel in het hoenderhok. Een bloemlezing literaire polemieken samengesteld en ingeleid door Koos Hageraats
Met werk van o.a. Gerrit Komrij, Louis Paul Boon, Jeroen Brouwers, Karel van het Reve, Willem Frederik Hermans.
- Amsterdam, Sijthoff, 1988, 256 blz.

Het literair leesboek. Samengesteld door John Müller.
50 fragmenten, met een voorwoord van Ethel Portnoy.Waarin opgenomen: De leesdroom (fragment uit Winterlicht).
- Amsterdam, Magazijn de Bijenkorf, 1990, 190 blz.

Briefgeheim. Samengesteld door René van Stipriaan.
Met brieven van o.a. Multatuli, Louis Paul Boon, Jeroen Brouwers (aan Tom van Deel, uit Kroniek van een karakter 1976-1981: De Achterhoek)
- Amsterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1993, 167 blz.

Brussel en het fin-de-siècle. 100 jaar Van Nu en Straks. Redactie: Frank De Crits.
Waarin opgenomen: Honderd Jaar na Van Nu en Straks. Over Albert Verwey en Vlaanderen en 'de geschiedenis van het letterkundig verkeer tusschen Noord en Zuid'.
- Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1993, 159 blz.

Verhalen van heimwee en verlangen. Bijlage bij Elle.
Waarin opgenomen: Met de gouden mond. (fragment uit De zondvloed)
- Amsterdam, BV Hachette/VDB Magazines, 1993, 93 blz.

Cahier d'Amour. Liefdesbrieven. Samenstelling Luc Coorevits.
Teksten in briefvorm van o.a. A. F. Th. van der Heijden, Herman de Coninck, Jeroen Brouwers (De kleine dood).
- Amsterdam, Antwerpen, Nijgh en Van Ditmar, Dedalus, 1994, 144 blz.

Brieven van een uitgever door Geert van Oorschot
Brieven aan o.a.  Jeroen Brouwers Gerard Reve, Karel van het Reve, Leo Vroman; met commentaar van de ontvangers.
- Amsterdam, G.A. van Oorschot 1995

Op de vrouw af. Liefdesverhalen van schrijvers, samengesteld door Joost Zwagerman.
Waarin opgenomen: De Exelse testamenten. (Verscheen tegelijk met Op de man af. Liefdesverhalen van schrijfsters, samengesteld door Jessica Durlacher)
- Amsterdam, Bert Bakker 1996, 179 blz

Verwante zielen. Verhalen over vriendschap.
Waarin opgenomen: Mikado.
- Utrecht, Kwadraat, 1997, 158 blz.

De kuitbreuk van Romario en andere taalanekdoten door Wim Daniëls.
Waarin diverse anekdoten staan die ook terug te vinden zijn in Brouwers' Zachtjes knetteren de letteren (door Daniëls bij "geraadpleegde literatuur" vermeld), alsmede een interviewfragment (over naamgeving van hoofdpersonen bij Brouwers) uit Bij het schrijven van Tom van Deel.
- Amsterdam/Antwerpen, UItgeverij Contact, 1999,142 blz.

Oog om oog. De mooiste verhalen over wraak, samengesteld en ingeleid door Marieke Groen.
Waarin opgenomen: Veldbloem, een distel.
- Amsterdam, Prometheus, 2000, 193 blz.

De verliefde gevangene en andere liefdesverhalen.
Waarin opgenomen: Naaldstil.
- Amsterdam, Pandora Pockets - uitgeverij Atlas, 2002, 287 blz.

België - Reisverhalen
Waarin opgenomen: Sire, er zijn geen Belgen en Amateurs voor pudding.
- Amsterdam, Pandora Pockets - uitgeverij Atlas, 2002, 303 blz.

Het lied van Orpheus. Bloemlezing.
Waarin opgenomen: De zondvloed (fragment).
- Amsterdam, De Bezige Bij, 2003, 175 blz.

 


OVER JEROEN BROUWERS. In boek verschenen recensies, profielen, interviews.

Facettenoog. Door Paul de Wispelaere. Kritieken over werk van o.a. Jeroen Brouwers, Jef Geraets, Jaques Hamelinck.
- Brussel/Den Haag, Manteau, 1968, 143 blz.

Weer thuis. Bespiegelingen bij de dingen van onze dagen 1968-1972. Door Marnix Gijsen.
Bevat Jeroen Brouwers over Brussel, over Groetjes uit Brussel.
- Amsterdam & Brussel, Paris-Manteau, 1972, 176 blz.

Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel. Door Jos de Man. Over o.a. Jeroen Brouwers, Jef Geraerts, Gerard Walschap.
- 's Gravenhage/Brussel, Manteau, 1975, 126 blz.

Ju, ju, wat een grof volkje. Samengesteld, in geleid en van aantekeningen voorzien door Karel Jockheere.
Met een reactie van Jonckheere op Brouwers' eertse Vlaanderenpamflet, onder de titel Brouwsels.
- Brussel & Den Haag, Manteau, 1977, 128 blz.

Boeken. Door Aad Nuis. Bevat het essay Een bromvlieg onder glas over Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Meulenhoff, 1978, 248 blz.

Bij het schrijven. Gesprekken met Rutger Kopland, Gerrit Krol, Jan Kuijper, Willem Brakman en Jeroen Brouwers. Door T. van Deel.
- Amsterdam, Querido, 1979, 125 blz.

Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde. Door H. J. M. F. Lodewick, W. A. M. de Moor, K. Nieuwenhuijzen.
Aandacht voor Brouwers als romancier en essayist, geïllustreerd met foto, geschilderd protret en tekening.
- Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1979, 272 blz.

Wilt u mij maar volgen? Door Wam de Moor.
Bevat het essay Een doodbidder aan de katafalk van de jaren zestig: over Jeroen Brouwers en een profiel van Brouwers onder de titel 'Alleen mijn sterven zal ik niet beschreven hebben'.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980.

Recensies. Door Tom van Deel.
Bevat de essays Memoires van een melancholicus (over Zonder trommels en trompetten), Verweer tegen doodsgegons (over Zonsopgangen boven zee), en Anti klets en kakel (over De nieuwe Revisor).
- Amsterdam, Querido, 1980, 288 blz.

Bzzletin 98. Speciaal Jeroen Brouwers-nummer met bijdragen van o.a. Rob Schouten, Harry.G. M. Prick, en Jeroen Brouwers zelf.
- 's Gravenhage, BZZTÔH, 1982, 88 blz.

Tegendraadse schoonheid Over het werk van Jeroen Brouwers. Door Jaap Goedegebuure.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1882, 98 blz.

Geen genade voor de 'Ellebogenstossbrigade'. De grote schoonmaak van de polemist Jeroen Brouwers. Door Peter de Boer.
in Maatstaf, nr. 10/11 (thema: 'Polemiek en pamflet')
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983,172 blz.

Mijn eerste boek. Dertig schrijversdebuten. Door Kees de Bakker.
Stukjes over de totstandkoming van schrijversdebuten, waaronder Het mes op de keel.
- Eerste druk: Tiebosch Uitgeversmaatschappij, 1983
- Tweede, herziene druk: Schoorl, Conserve, 1999, 249 blz.

Privé-domein 1966-1984.
Bevat zeer summiere introductie van Mijn Vlaamse jaren door Peter de Boer.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984.

Bzzletin 120. Met essay over De achterkant van het borduursel (over Winterlicht) door Koos Hageraats.
Foto van Jeroen Brouwers op de voorkant.
- 's Gravenhage, BZZTÔH, 1984.

De literaire wereld van Jeroen Brouwers. Door Johan Diepstraten.
- 's Gravenhage, BZZTÔH, 1985,78 blz.

Jeroen Brouwers: Bezonken rood. Door Jos Paardekooper.
Memoreeks: Analyse en samenvatting van literaire werken.
- Eerste druk: Walva Apeldoorn, 1984, 40 blz.
- Tweede herziene druk: Walva Apeldoorn, 1986.

Deze kant op. Door Wam de Moor.
Bevat de essays Een gebalde vuist vol liefde (over Het verzonkene) en Een schrijver bezweer zijn lot (over Winterlicht).
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1986, 373 blz.

't Is vol van schatten hier... Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum.
Waarin een door Jaap Goedegebuure geschreven profiel van Jeroen Brouwers, geïllustreerd met o.a. een brief (in facsimile) van Brouwers aan Fred Batten.
- Amsterdam, 's-Gravenhage, De Bezige Bij, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1986.

De komma bij Krol en andere essays. Door Tom van Deel.
Bevat het essay Het horlogemakersproza over Jeroen Brouwers/Maarten 't Hart.
-Amsterdam, Em. Querido, 1986, 167 blz.

Maatstaf, 1987 nummer 3, waarin Van het spiegelbeeld naar het beeld zelf. van Mulisch naar Brouwers door Koos Hageraats.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1887, 92 blz.

Kritische motieven. Beschouwingen over het werk van Jeroen Brouwers samengesteld door Hans Dütting.
- Baarn, Uitgeverij De Prom, 1987, 288 blz.

Maatstaf, 1987 nummer 11/12, brieven-special waarin Het heimwee van de oude Faust. Over de brievenboeken van Jeroen Brouwers door Koos Hageraats.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1887, 244 blz.

Het symfonion van Jeroen Brouwers. Door Koos Hageraats.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988.

Hollandse Pretenties. Door Carel Peeters.
Bevat het essay Een vluchtweg voor obsessies. Over Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, De Harmonie, 1988, 262 blz.

Snoecks '89.
Bevat De moeizame strijd van Jeroen Brouwers, een interview met de schrijver door Corine Spoor.
- Breda, Snoeck, 1989.

Jan Campertprijzen 1989.
Bevat het essay Het spiegelpaleis (over De zondvloed van Jeroen Brouwers) door Jaap Goedegebuure.
- 's-Gravenhage, BZZTÔH, 1989, 136 blz.

De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
30 boeken daarvan nader toegelicht onder redactie van Jan Croes, Jos Paardekooper, Jan Geerlings en Gerard Heijnen.
Bevat 'De hele wereld was vol moeders, maar was de mijne?' over Bezonken rood.
- Amsterdam, Magazijn de Bijenkorf, 1990, 133 blz.

Een dasspeld uit Toela. Door Maarten 't Hart.
In het gelijknamige essay valt 't Hart Brouwers en anderen aan op het (vermeende) aanhangen van de zogenaamde 'mussen-eis' van Hermans.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990, 198 blz.

Hedendaagse Nederlandse prozaschrijvers. Door Jaap Goedegebuure & Anne Marie Musschoot.
Bevat een kort stukje over Jeroen Brouwers en een fragment uit Bezonken rood.
Verscheen ook in het Duits, Engels, Frans, Hongaars, Spaans en Zweeds.
- Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1991.

Een havik onder Delft. Polemische paukeslagen. Door Maarten 't Hart.
In Muzikale dwaasheden valt 't Hart Brouwers aan op een aantal passages in Zomervlucht.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 253 blz.

Dit is de plek. De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders. Door Wam de Moor.
Bevat over Brouwers: 'Mijn leven waait hier langs mijn raam voorbij'.
- Zutphen, Walburg Pers, 1992.

De pleinvrees der kanunniken. Door Jozef Deleu. Bevat Laudatio voor Jeroen Brouwers, zoals uitgesproken te Gent ter gelegenheid van het verlenen van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Jeroen Brouwers.
- Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1993, 134 blz.

Een grote hartstocht moet je volgen. Interviews met Corneille, Hugo Claus, Jeroen Brouwers e.a. Door Bibeb.
- Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1993, 252 blz.

Het literair klimaat 1986-1992. Onder redactie van N. Matsier e.a.
Bevat het essay Jeroen Brouwers en de dood van de literatuur door Bart Vervaeck.
- Amsterdam, De Bezige Bij, 1993.

Jan Campertprijzen 1993.
Bevat het essay Altijd eender, altijd anders: over Jeroen Brouwers door Bart Vervaeck.
- Baarn, Uitgeverij De Prom, 1993.

Met andere woorden. Interviews met Graa Boomsma, Jeroen Brouwers, Hugo Claus e.a. Door Jacob Moerman.
- Groningen, Uitgeverij Passage, 1995, 144 blz.

Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië. Door Remco Meijer.
Interviews met achttien schrijvers en wetenschappers, waaronder Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Bert Bakker, 1995, 218 blz.

Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur. Door Ton Anbeek.
Met aandacht voor Jeroen Brouwers als erfgenaam van de romantiek.
- Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996, 214 blz.

Voetsporen van een Einzelgänger. Jeroen Brouwers' dooltocht tussen modernisme en postmodernisme.
Eindverhandeling ingediend tot het verwerven van de graad van licentiaat in de Germaanse Taal- en Letterkunde door Gwennie Debergh.
- Vrije Universiteit Brussel, 1997, 119 blz.

Ontmoetingen met auteurs. Spreken over schrijven. Door Rob Molin.
Interviews met J. Bernlef, Jeroen Brouwers en anderen.
- Roermond, Uitgeverij De Vleermuis, 1997, 130 blz.

Brouwers in Brussel. Door Gwennie Debergh (red.).
Geïllustreerd met foto's uit Brouwers' privé-archief.
- Brussel, VUB Press, 2000, 191 blz.

De verdwijning van de schrijver. Interviews. Door Mark Schaevers.
Waaronder twee interviews met Jeroen Brouwers (uit resp.1992 en 1996).
- Amsterdam/Antwerpen, 2000, 191 blz.

Ons Erfdeel, 43e jaargang nr.4. Bevat "Het is niet de schrijver die het boek maakt, maar de lezer". De receptie van Jeroen Brouwers door Geert van Istendael.
- Raamsdonksveer, Stichting Ons Erfdeel, 2000.

Ons Erfdeel, 44e jaargang nr.1. Bevat Een fatale obsessie. Over "Geheime kamers" van Jeroen Brouwers door Rudi van der Paardt.
- Raamsdonksveer, Stichting Ons Erfdeel, 2001.

Boek in - boek uit 2000-2001. 22 uittreksels voor (voortgezet) onderwijs en leeskringen.
Met uittreksel van plus commentaar op Geheime kamers.
Natuurlijk verschijnen en verschenen er talloze bundels zoals deze, maar ik was blij verrast hierin deze website vermeld te zien!
- Arnhem, Ellesey, 2002, 165 blz.

Het beslissende boek. Nederlandse en Vlaamse schrijvers over het boek dat hun leven veranderde. Door Margot Dijkgraaf en Martijn Meijer.
Waarin interviews met Jeroen Brouwers en een vijftigtal anderen.
- Amsterdam/Rotterdam, Prometheus/NRC Handelsblad, 2002, 225 blz.

 

OOK 'OVER JEROEN BROUWERS'

Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dushkind. Door Peter Andriesse.
In deze persiflage op de doktersroman voert Andriesse het personage Geert Wolfmann op, een beginnend schrijver met kenmerken die rechtstreeks naar Jeroen Brouwers verwijzen (Wolfmann over een foto van zichzelf: 'de auteur met zijn witte keeshondje op een driezitsbank, een glaasje drank in de geheven linkerhand, een vaasje met mimosa op de achtergrond'); bij de 'geraadpleegde geschriften' staat o.a. 'Jeroen Brouwers - ongepubliceerd manuscript in bezit van de auteurs, 1970'.
- Amsterdam, Bert Bakker (?), 1971, de scan is van een herdruk uit 1985 (Bert Bakker, 223 blz.).   

In een anekdote betrapt. Duizend jaar schrijvers uit noord en zuid. Door Karel Jonckheere.
Onder de titel Jeroen Brouwers of Paulus binnen Delft staat de anekdote over de jonge schrijver die aan Dirk Coster het manuscript van de 'roman van Delftse mensen' wil aanbieden. Jonckheere presenteert dit anekdotische gegeven uit Zonder trommels en trompetten als authentieke anekdote over Jeroen Brouwers, hierbij rijkelijk citerend (hoewel zonder bronvermelding) uit Brouwers' novelle waarvan in Tirade een voorpublicatie was verschenen. Uiteraard vinden we een verwijzing naar In een anekdote betrapt ook terug in de uiteindelijke versie van Zonder trommels en trompetten: het boek waaraan 'de oude, bijna blinde dichter J' bezig is en waarvoor hij ook de ik-figuur vraagt om een anekdote 'over liefde, literatuur en dood'.
- Tielt, Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, 1972, 218 blz.

Stap voor stap langs kronkelwegen. Gedenkschriften. Door Ger Schmook.
Anderhalve bladzijde gewijd aan de suggestie dat Brouwers zijn Groetjes uit Brussel baseerde op door Schmook aangedragen gegevens.
- Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1976,700 blz.

Gezelligheid troef. Geschiedenis van een scheiding. Door Peter Andriesse.
Met het personage 'Joris' wordt Jeroen Brouwers bedoeld. Bedoelde scheiding is gemodelleerd naar die tussen Andriesse en diens vrouw (die Andriesse verliet om vervolgens met Brouwers te gaan samenwonen en te trouwen), en 'Joris' is hier zonder enige nuance de grote boosdoener in het geheel.
- Amsterdam, Loeb, 1977, 208 blz.

Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje. Door Frank van Dijl.
Aanval op Brouwers naar aanleiding van De Nieuwe Revisor.
- Amsterdam, Loeb & van der Velden, 1980, 63 blz.

De valse revisor. Henk Spaan, IJsbrand Stoker, Vic van de Reijt, Reinjan Mulder, Nico Scheepmaker, Piet Grijs en Bob Polak tegen Jeroen Brouwers.
- Amsterdamse schotschriften, Amsterdam, C. J. Aarts, 1980, 72 blz. ( incl. 21 blz. illustraties)

Een laatste groet. In memoriam Martin van Amerongen, Hugo Brandt Corstius, Jeroen Brouwers (e.a.)
Necrologieën voor achttien destijds nog levende schrijvers, door evenzovele van hun collega's.
Necrologie van Jeroen Brouwers door Maarten 't Hart.
- Amsterdam, Erven Gerard Timmer, 1987, 89 blz.

Literariteiten. Op zoek naar schrijvers en hun boeken. Door Albert Gillissen en Hans Busman.
Titels en schrijvers 'verstopt' in 'raadselachtige' gedichtjes en tekeningen. Eén gedicht doelt op Bezonken rood.
- Amersfoort, Novella Uitgeverij, 'exclusief vervaardigd voor de bruna winkels', 1988, 62 blz.

IJlings naar nergens. Ontboezemingen aan een boezemvriend. Door Ward Ruyslinck.
Ruime selectie van brieven van Ruyslinck aan neerlandicus dr. Arnout de Bruyne.
Brouwers wordt een aantal keren uitgebreid genoemd.
(NB: ook hier vindt men de inmiddels definitief weerlegde beschuldiging van plagiaat inzake Joris Ockeloen)
- Antwerpen/Amsterdam, Manteau,1989, 242 blz.

Bewijs van ontslag. Klein autobiografisch leesboek. Door René Stoute.
Waarin Calcanda semel via leti - Brief aan Jeroen Brouwers. Eerder verschenen in SIC, 2e jaargang nr. 3, 1987.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989, 117 blz.

De grachtengordel. Een roman. Door Geerten Meijsing.
Met het personage 'Joost Biermans' wordt Jeroen Brouwers bedoeld.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1992, 347 blz.

Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Door Rudy Kousbroek.
Bevat polemische stukken tegen Brouwers, zoals Het tomatenketchup-Tjideng van Jeroen Brouwers en Acht jaar maagpijn.
- Amsterdam, Meulenhoff, 1992, 494 blz.

Het eigenzinnige leven van Angèle Manteau. Door Greta Seghers.
Biografie. Zowel biografe als beschrevene besteden aandacht aan Brouwers (als schrijver en uitgeverijredacteur).
- Amsterdam, Prometheus, 1992, 296 blz.

Verre Vrouwen of Uit het leven van een man alleen. Door Peter Andriesse.
Andermaal voert Andriesse het personage 'Joris' op, waarmee andermaal niemand anders dan Jeroen Brouwers kan zijn bedoeld. Net als in Gezelligheid troef (uit 1977, zie boven) is een van de onderwerpen een echtscheiding begin jaren zeventig en andermaal is 'Joris' de grote boosdoener. Er wordt verwezen naar een roman waarin gemakkelijk Gezelligheid troef te herkennen is ('het boek over mijn echtscheiding waarin ik hem [=Joris] onvermijdelijk als bijfiguur had moeten opvoeren'), maar in Verre Vrouwen maakt Andriesse het bonter dan in het al aardig rancuneuze Gezelligheid troef: hij laat zijn ik-figuur nu zelfs overwegen of deze 'Joris' wellicht incestueuze verlangens naar zijn zesjarige dochtertje zou koesteren.
- Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1993, 236 blz.

Giph. Door Ronald Giphart.
In Het bakje van Jeroen Brouwers en in de 'epiloog' (getiteld 'Ik ben de verhalen die ik vertel')  voert Giphart de schrijver Jeroen Brouwers als personage op.
- Eerste druk: Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1993

De voorwerpen. Door Julien Weverbergh.
Biografisch/autobiografisch, met herinneringen aan Jeroen Brouwers, Jan Emiel Daele, Angèle Manteau en anderen.
- Antwerpen, Houtekiet/Baarn, De Prom, 1994, 387 blz.

De ontdekking van de Literatuur. Door Ronald Giphart.
Daarin het hoofdstukje Hoe wij de literatuur ontdekten 6: De Brouwerianen.
In het hele boekje veel verwijzingen naar, citaten van, en bewondering voor Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Magazijn de Bijenkorf, 1997, 180 blz.

Maatstaf 45e jaargang no.3. Bevat Brief aan Jeroen Brouwers door Ad ten Bosch (oorspronkelijk in 1988 geschreven en nooit verstuurd).
- Amsterdam, Arbeiderspers, 1997, 81 blz.

Schrijvers zijn mensen. Door Ronald Giphart.
Selectie uit De ontdekking van de Literatuur door Ronald Giphart in samenwerking met Bert Natter.
Veel verwijzingen naar, citaten van, en bewondering voor Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Uitgeverij Maarten Muntinga en Meulenhoff Educatief bv, in samenwerking met Uitgeverij Podium, Amsterdam, 1998, 96 blz.

Planeet literatuur. Het complete leesboek. Door Ronald Giphart.
Selectie uit Kwadraats Literair Lees Kijk Knutsel en Doe Vakantieboek, tevens opgenomen het feuilleton De beste schrijver van Nederland.
Waanin opgenomen De Brouwerianen en andere verwijzingen naar, citaten van, en bewondering voor Jeroen Brouwers.
- Amsterdam, Uitgeverij Podium, 1998, 317 blz.

Idolen. De mooiste verhalen over: Huub van der Lubbe, Marco van Basten, Winnetou, Jeroen Brouwers (e.a.) Door diverse auteurs.
Bevat Het bakje van Jeroen Brouwers door Ronald Giphart, eerder verschenen in Giph.
- Amsterdam, Uitgeverij 521, 2001, 144 blz.

 

DOOR JEROEN BROUWERS VERTAALD

Gottfried August Burger: Wonderbare reizen te land en ter zee, verldtochten en vrolijke avonturen van de baron Von Münchhausen zoals hij de in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. Oorspronkelijke titel: Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenheuer des Freyherrn van Münchhausen, wie er deselben bey der Flasche im Zirkel deiner Freunde selbst zu erzählen pflegt
- Eerste druk: Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 192 blz.
- Tweede druk, van een nawoord alsook vele annotaties voorzien door Jeroen Brouwers: Utrecht, Het Kwadraat, 1987, 120 blz.

Robert Walser: Fritz Kocher z'n opstellen. Oorspronkelijke titel: Fritz Kochers Aufsätze
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979, 156 blz.

Robert Walser: De kuise nacht en andere liefdesverhalen. Oorspronkelijke titel: Liebesgeschichten.
Bezorgd en van een nawoord voorzien door Volker Michels (nawoord vertaald door Tine Ausma). Met een nawoord van Martin Ros. 
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1980, 284 blz.

Kurt Tucholsky: Plaatjesboek voor verliefden. (Die Texte sind Band Kurt Tuscholsky Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebten und anderes entnommen.)
- Vianen, Het Kwadraat, 1981, 64 blz.

Kurt Tucholsky: Rheinsberg. Een liefdesverhaal. (Die Texte sind Band Kurt Tuscholsky Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebten und anderes entnommen.)
- Vianen, Het Kwadraat, 1981, 52 blz.

Robert Walser: Jakob von Gunten. Een dagboek. Oorspronkelijke titel: Jakob von Gunten
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1981, 156 blz.

Kurt Tucholsky: Rheinsberg. Een plaatjesboek voor verliefden. Oorspronkelijke titel: Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebten.
Met een nawoord van Chris van der Heijden.
- Literair Kwadrant '20-6. Utrecht, Het Kwadraat, 1986, 104 blz.

Robert Walser: De bediende. Oorspronkelijke titel: Der Gehülfe.
- Amsterdam, De Arbeiderspers, 1987, 268 blz.

Robert Walser: Het liefdespaar in de bundel Zomerliefdes. Verhalen vol passie (eerder verschenen in De kuise nacht en andere liefdesverhalen).
- Utrecht, Het Spectrum, 2000, 207 blz.

Daarnaast vertaalde Jeroen Brouwers luisterspelen van Reinhard Döhl, Carlo Fruttero, Sebastian Goy, Gert Hofman, Anton Hykisch, Dieter Kühn, Paolo Levi, Franco Lucentini, Giorgio Manganelli, Juha Mannerkorpi, Leif Panduro, Joaquin Pelaez, Christa Reinig, Wole Soyinka, Dieter Wellershoff, Hubert Wiedfield.   

MYSTIFICATIES en PSEUDONIEMEN

Marten Toonder, De feunix, tekstuitgave en werkschrift door Roosje W. Breuner
-
Eerste druk: Brussel, Den Haag, Manteau, serie Cursorisch lezen, 1975
-
Tweede druk: Brussel, Den Haag, Manteau, serie Cursorisch lezen, 1976.
Op het titelblad staat: "De Feunix gevolgd door Onderwerpen voor een gedachtenwisseling door Roosje W. Breuner". Het copyright van deze onderwerpen rust bij Roosje W. Breuner, Delft.
Hoewel 'Roosje W. Breuner' een anagram is van 'Jeroen Brouwers' ontkent de schrijver alle betrokkenheid.
In Wilt u mij maar volgen? van Wam de Moor staat echter wel degelijk dat Brouwers "onder het pseudoniem Roosje W. Beumer een boekje [schreef] over De Feuniks van Marten Toonder".

Aarts' Letterkundige Almanak voor het Multatuli-jaar 1987.
Zogenaamden bijdrage van Jeroen Brouwers: Myn hand verstyft als ik wat leveren zal... (...)
- Amsterdam, Aarts, 1987, 180 blz.
Werkelijke auteur: Atte Jongstra, die het dan ook opnam in zijn boek De psychologie van de zwavel (Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1989).

Een bange mandarijn. Door Tom van Deel.
Uitgave naar aanleiding van de aan Van Deel toegekende Jan Campertprijs 1987 voor de dichtbundel Achter de waterval.
Met zogenaamde bijdragen van Jeroen Brouwers (Inleiding, Zelfportret, Personalia, Periodieken en organisaties, Jury's, Aantekening), door Bob Polak samengesteld uit citaten afkomstig uit twee delen Kroniek van een karakter. In de colofon wordt een oplage van 250 exemplaren vermeld, met de mededeling dat "elk exemplaar is genummerd en gesigneerd door de auteur". Deze nummering ("3/250") en signatuur (NB zogenaamd van Brouwers!) zijn echter gedrukt.
- Amsterdam, Gerrit Timmer Prods, 1987.

Wim Hazeu meldt in Het literair pseudoniemenboek (De Bijenkorf, 1987; ook verschenen bij uitgeverij Hadewych) dat Jeroen Brouwers behalve onder eigen naam ook onder de pseudoniemen Henri van Maaren, Jeroen Zondervan en Roosje W. Breumer heeft gepubliceerd, waarbij het voornamelijk om journalistiek werk gaat; daarnaast is zeker dat ten minste een artikel in het Geïllustreerde Pers-blaadje Romance ten onrechte met 'Jeroen Brouwers' is ondertekend (zie Brouwers' Kroniek van een karakter deel 1, blz.261/262) èn dat Theodor Holman 'Jeroen Brouwers' als pseudoniem heeft gebruikt voor een stuk in Propria Cures; zie ook de internetpagina hier. Op deze internetpagina is ook sprake van het anagram Jouwre Broesner; een verwijzing hiernaar vond ik in Kroniek van een karakter, deel 2 (blz. 86) waar Brouwers vermeldt hoe een voor intern uitgeversgebruik geschreven 'niet-ongunstig rapport' over het aforismenboekje Uitvallen van Wouter Wytnyck later als voorwoord in de uitgave zèlf werd opgenomen, "ondertekend met JOUWRE BUREWOENS of zoiets, een kutanagram waarin men natuurlijk gemakkelijk 'Jeroen Brouwers' ontdekt."


introductie       biografie.jpg      ACTUALITEIT.jpg (1867 bytes)      diversen.jpg


Deze pagina's zijn gemaakt door:
Eric Geevers
lys.gif (1012 bytes)

 

Het uiteindelijk completeren van deze lijst, mocht dat ooit gaan lukken,
zal voor een niet gering deel te danken zijn aan de hulp van Gwennie Debergh;
daarnaast ben ik dank verschuldigd aan enkele leden van  'Es Ergo Sum':
met name aan Arie de Reus voor scans uit zijn eigen collectie.