Scan uit '100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk'. Animatie (154022 bytes) door Eric.


...is wat wordt genoemd een 'oeuvreschrijver'. Een schrijver met op zijn naam een zeer indrukwekkende hoeveelheid prachtige romans, essays, polemieken, biografieën, dagboekbladen, gebundelde brieven, mengvormen van dit alles: samen één groot, schitterend, samenhangend, paradoxaal, labyrintisch levenswerk. Ik ben een groot liefhebber van zijn boeken: ik lees ze, verzamel ze, herlees ze, en ik lees in buien van bevlogen zendingsijver regelmatig fragmenten voor aan anderen. Of ik veel zou kunnen toevoegen aan wat er over Brouwers reeds gezegd en geschreven is, ach - ik denk het niet, eerlijk gezegd; niettemin wil ik proberen met deze webpagina's mijn bescheiden steentje bij te dragen door eens wat op een rijtje te zetten en van plaatjes te voorzien. Ik ben overigens geen schrijver, ik ben muzikant. Verwacht van mij geen diepgaande struktuuranalyses - ik ben al blij als ik na talloze malen herformuleren denk de juiste woorden te hebben gevonden voor wat men hier leest. Doet mijn bewondering voor het schrijverschap van Jeroen Brouwers mij hierom enerzijds huiveren om zelf iets te schrijven, anderzijds vormen zijn boeken een onvoorstelbare inspiratiebron bij mijn eigen, eigenwijze muzikant-zijn: voor mij een reden om 'iets terug te doen', en wel in de vorm van deze website.
Reacties (aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen) zijn welkom, maar: wie meent dat ik per email de polemieken van Brouwers nog eens dunnetjes wil overdoen heeft het mis. Voorts raad ik iedereen die zulks nog niet heeft gedaan om eerst te gaan kijken op de (onlangs geheel vernieuwde) eigen homepage van de auteur.
Tenslotte: wie nog niet bekend is met de boeken van Jeroen Brouwers moet wat mij betreft subiet achter de computer vandaan, de boekwinkel in.


Deze site is ontworpen voor een monitorinstelling van 1024 x 768 pixels.
Bovenstaande verhaaltje hoort 11 regels te beslaan; telt het meer of minder regels dan is een andere monitorinstelling aan te raden.

bibliografie  biografie  ACTUALITEIT.jpg (1587 bytes)  diversen


Aan deze pagina's wordt sinds januari 2001gewerkt door:
Eric Geevers
lys.gif (1012 bytes)